Raport_2009_ROB_PL_Środowisko_i_otoczenie_społeczne
Teraz jesteś w: Strona głównaŚrodowisko i otoczenie społeczne › Odpowiedzialność środowiskowa
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Odpowiedzialność środowiskowa

Zobacz wszystkie w raporcie


Jesteśmy firmą świadomą swojego oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie odpowiedzialną za sposób jej funkcjonowania. Ma to odzwierciedlenie w naszej Polityce środowiskowej. „ORLEN przyjazny środowisku” oznacza, że jesteśmy:

O odpowiedzialni za wykorzystywane zasoby naturalne.
R rzetelni w informowaniu o naszych oddziaływaniach.
L lojalni wobec interesariuszy.
E energiczni w podejmowaniu działań zapobiegawczych i naprawczych.
N nowatorscy we wdrażaniu technik i technologii służących środowisku.

Świadomi nowych wyzwań w obszarze ochrony środowiska przystąpiliśmy do opracowania nowej zintegrowanej polityki środowiskowej Spółki.

Zakład Produkcyjny PKN ORLEN nie jest zlokalizowany na obszarach chronionych czy obszarach Natura 2000. W obszarze oddziaływania Zakładu znajdują się: Brudzeński Park Krajobrazowy, znaczne fragmenty Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz rozległe pasma obszarów chronionego krajobrazu: Nadwiślańskiego, Gostynińsko-Gąbińskiego i Równiny Raciąskiej. Znajdują się tu także rezerwaty przyrody: Świetlista Dąbrowa w Brwilnie, Sikórz i nieco dalej Łąck, Jezioro Łąckie Małe, Korzeń, Rzepki, Kresy, Jarząbek, Oz Gostyniński, Drzewce. Istotną rolę odgrywają tereny rekreacyjne, nawet o charakterze sanatoryjnym lub tradycyjnie uważane za sprzyjające przyrodoterapii. Należą do nich lasy w dolinie Wisły na jej prawym brzegu oraz lasy gostynińskie.

Na terenie Zakładu Produkcyjnego żyją od wielu lat sokoły. Osiedliła się tu najbardziej trwała i produktywna para w Polsce, która w latach 2002–2009 wydała na świat 25 piskląt.

W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek CR – skrajnie zagrożony wpisany jest m.in. sokół wędrowny. Koncern od 2002 roku uczestniczy w odbudowie populacji tego gatunku współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”. W 1999 roku na kominach Zakładowej Elektrociepłowni i Instalacji Clausa zostały zainstalowane budki lęgowe. Od 2000 roku trwa współpraca z „Radą Programu Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce” – od 2002 roku „Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ”. W 2002 roku odnotowaliśmy pierwszy lęg ptaków.

W 2009 roku w budce lęgowej stwierdzono obecność czterech piskląt sokoła wędrownego – dwóch samic i dwóch samców. W przeprowadzonym po raz pierwszy wśród pracowników konkursie „Imię dla sokoła wędrownego” nazwane zostały: Oleńka, Petronela, Rafek i Naftek.

Instalacje produkcyjne nie mają istotnego wpływu na bioróżnorodność dzięki stosowanym procedurom gwarantującym bezpieczną eksploatację i zachowanie dopuszczalnych parametrów emisji. Brak istotnego wpływu produktów zapewnia właściwe ich użytkowanie i respektowanie właściwości opisanych w dostępnych użytkownikom kartach charakterystyki. Może dlatego w ubiegłym roku na terenie Zakładu Produkcyjnego pojawili się kolejni nietypowi goście.

W lutym 2009 roku podczas okresowej kontroli zbiornika „Moczary” zlokalizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego zaobserwowano obecność bobrów. Zwierzęta, które zasiedliły zbiornik, wybudowały w rejonie grobli dwa duże żeremia. Obecność bobrów potwierdzały szkody, jakich dokonały w otoczeniu zbiornika: naruszenia skarp zbiornika w postaci licznych jam oraz duża liczba ściętych drzew. Ich aktywność stanowiła zagrożenie dla obiektów i instalacji oraz funkcjonowania zbiornika. Mając na względzie bezpieczeństwo techniczne obiektów i instalacji, zwrócono się o pomoc do właściwych organów administracji publicznej. We wrześniu uzyskano decyzje zezwalające na odłów i przesiedlenie rodziny bobrów europejskich ze zbiornika na teren środkowego biegu rzeki Osetnicy, poniżej Jeziora Szczawińskiego.


Marki Grupy ORLEN