Raport_2009_ROB_PL_SG
Teraz jesteś w: Strona głównaZobacz wszystkie w raporcie › Cytaty
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Zobacz wszystkie w raporcie

Cytaty

dr Bolesław Rok Dyrektor Naukowy Studium Podyplomowego CSR, Akademia Leona Koźmińskiego

Od wielu lat obserwuje Pan i wspiera rozwój idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Jakie są najważniejsze wyzwania stojące obecnie przed polskimi firmami, które pragną prowadzić działania w pełni odpowiedzialnie?

Myślę, że najważniejsze wyzwania dotyczą obecnie wzmacniania roli etycznego przywództwa na poziomie całej firmy, jak i jej poszczególnych jednostek biznesowych, co powinno prowadzić do kształtowania solidnych podstaw odpowiedzialnej konkurencyjności i innowacyjności. Do tego potrzebne będą lepsze programy edukacyjne, skierowane zarówno do pracowników, klientów, jak i wszystkich partnerów biznesowych czy społecznych, a także coraz lepsze instrumenty pozwalające efektywnie oraz etycznie poruszać się w sieci współzależności.

Odpowiedzialność biznesu to proces poznawania i włączania zmieniających się oczekiwań społecznych w strategię zarządzania, a także monitorowania wpływu takiej strategii na wzrost wartości firmy. Rosnący stopień złożoności i zmienności otoczenia jest jednym z najważniejszych czynników powodujących konieczność poszukiwania coraz lepszych dróg zrównoważonego rozwoju, szczególnie przez firmy największe na danym rynku. Dlatego niezbędne jest kształtowanie umiejętności mądrego reagowania na zmiany o charakterze społecznym, prawnym czy ekologicznym, które pojawiają się zarówno w otoczeniu dalszym, jak i bliższym.