Raport_2009_ROB_PL_O_nas
Teraz jesteś w: Strona głównaO nas › List Prezesa
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

List Prezesa

Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu PKN ORLEN Szanowni Państwo,

od chwili powstania marki ORLEN w 2000 roku jej wartość nieprzerwanie wzrasta. W 2009 roku została po raz kolejny uznana za najcenniejszą. To powód do dumy i satysfakcji, ale także zobowiązanie, by o tę wartość dbać w sposób szczególny – budując długoterminowe, partnerskie i oparte na solidnych fundamentach relacje ze wszystkimi interesariuszami Firmy.

Postawa taka jest niezwykle ważna we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Coraz większego znaczenia nabiera zarówno transparentność, etyka zachowań biznesowych, jak i właściwy stosunek do szeroko rozumianego otoczenia rynkowego. To główne powody, dla których odpowiedzialne prowadzenie biznesu awansuje coraz wyżej w hierarchii zadań nowoczesnych przedsiębiorstw. Konsekwentne budowanie dobrych relacji pomaga wzmacniać zaufanie do firmy, co z kolei może wpływać na dochodowość prowadzonej przez nią działalności.

Pozycja PKN ORLEN, europejski zasięg działania i liczba interesariuszy stawiają przed nami wiele wyzwań. Musimy uszanować i pogodzić różnorodne oczekiwania ze strony akcjonariuszy, społeczności lokalnych, klientów, pracowników, partnerów biznesowych i innych interesariuszy. Działaniom Koncernu wnikliwie przygląda się społeczeństwo, które wymaga od nas odpowiedzialności i z tego nas rozlicza. Realizując podstawowe zadanie biznesowe, jakim jest podwyższanie wartości Spółki, zwracamy zatem baczną uwagę na sposób, w jaki to robimy. W PKN ORLEN ideę CR (corporate responsibility – odpowiedzialnego biznesu) rozumiemy jako przemyślaną, długofalową strategię zarządzania, w której bierzemy na siebie odpowiedzialność nie tylko za wyniki finansowe, ale także za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Za swój obowiązek uważamy także rzetelne informowanie o naszych działaniach. Z tego między innymi powodu PKN ORLEN wyróżnia na polskim rynku liczba wydanych raportów.

Bardzo ważny jest dla nas udział w Global Compact, inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ, którą wspieramy od 2003 roku, stosując się zarówno do przyjętych wytycznych, jak i prezentując własne dobre praktyki. Koncern zobowiązał się do poszanowania wszystkich dziesięciu zasad z zakresu przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji. Udział w tej inicjatywie jest potwierdzeniem otwartości i transparentności Spółki, stanowi także publiczne zobowiązanie i gotowość do poddania weryfikacji głoszonych i stosowanych na co dzień zasad.

Filozofia odpowiedzialnego biznesu jest obecna we wszystkich sferach działania Koncernu. Od wielu lat realizujemy podjęte wobec interesariuszy zobowiązania. Dlatego z satysfakcją przyjęliśmy fakt umieszczenia PKN ORLEN w elitarnym gronie 16 spółek, które od 19 listopada 2009 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach RESPECT Index. Gromadzi on firmy działające zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecność w nim potwierdza nasze długookresowe i strategiczne podejście do tych kwestii.

Jestem przekonany, że odzwierciedla je również wciąż rosnące zaufanie do marki ORLEN, budowane przecież nie tylko na podstawie efektów ekonomicznych, ale także postrzegania jej w wymiarze stosowanych dobrych praktyk i respektowanych wartości odpowiedzialnego biznesu. Dla Koncernu wysoka wycena marki oparta na opiniach interesariuszy i partnerów to nie tylko najwyższe wyróżnienie, ale i wyzwanie, by utrzymać nasze działania na niezmiennie wysokim poziomie.

Wierzę, że nasze zaangażowanie i konsekwencja w udoskonalaniu partnerskiej współpracy ze wszystkimi interesariuszami będą procentować w postaci umacniania pozytywnych relacji z otoczeniem i w efekcie jeszcze silniejszego zaufania do Koncernu oraz marki ORLEN.

 

Dariusz Jacek Krawiec

Dariusz Jacek Krawiec  Prezes Zarządu PKN ORLEN - podpis

Prezes Zarządu PKN ORLEN


Marki Grupy ORLEN