Raport_2009_ROB_PL_O_nas
Teraz jesteś w: Strona głównaO nas › Nasz raport
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Nasz raport

Zobacz wszystkie w raporcie


To już szósty raport odpowiedzialnego biznesu publikowany przez PKN ORLEN. Od 2007 raportujemy w cyklu rocznym. Podobnie jak ubiegłoroczny, sporządzony został zgodnie z wytycznymi GRI G3 na poziomie B. Poziom mówi czytelnikom o stopniu zaawansowania Spółki, jeśli chodzi o liczbę wskaźników, jak również o możliwościach dalszego rozszerzania raportowania w kolejnych latach. Stanowi także miarę stopnia zastosowania Wytycznych GRI G3 oraz Ramowych Zasad Raportowania GRI. Więcej informacji na temat poziomów aplikacji i Wytycznych GRI G3 znajduje się na stronie: www.globalreporting.org.

W 2008 roku przeprowadziliśmy proces konsultacji, w ramach którego zdefiniowaliśmy mapę interesariuszy. Określiliśmy również istotne dla nich aspekty działania naszej Firmy. Te informacje prezentujemy na naszej stronie internetowej www.orlen.pl. Nasi interesariusze, podobnie jak w latach ubiegłych, aktywnie włączają się w proces sporządzania raportów odpowiedzialnego biznesu. Wyraża się to m.in. zaangażowaniem pracowników oraz wypowiedziami gości reprezentujących różne grupy interesariuszy.

Czy wiesz że ...

    Raport odpowiedzialnego biznesu PKN ORLEN 2008 znany jest m.in. w Indiach. To właśnie stamtąd, oprócz miłych słów, nadeszła prośba o jego „papierową” wersję.

W Raporcie przedstawiamy najistotniejsze wydarzenia 2009 roku, które miały miejsce w PKN ORLEN. Podajemy także podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej, przy czym raport dotyczy wyłącznie Koncernu. W Raporcie za rok 2009 zaprezentowano skorygowaną wartość przychodów ze sprzedaży za 2008 rok z uwagi na zmianę danych porównywalnych w tej pozycji. Korekcie uległy także dane za 2008 rok dotyczące LPG.

Jako całość raport nie podlegał odrębnej weryfikacji zewnętrznej.

Więcej informacji o odpowiedzialnym biznesie w PKN ORLEN znajduje się na stronie www.orlen.pl. Warto dodać, że od ubiegłego roku raport odpowiedzialnego biznesu publikujemy w interaktywnej, atrakcyjnej, bardzo przyjaznej dla czytelnika formie.


Marki Grupy ORLEN