Raport_2009_ROB_PL_O_nas
Teraz jesteś w: Strona głównaO nas › Witamy w PKN ORLEN
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Witamy w PKN ORLEN

Zobacz wszystkie w raporcie


Polski Koncern Naftowy ORLEN to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana Firma, stosująca najnowsze rozwiązania technologiczne. Nasza marka to także symbol dynamicznej ekspansji i udanej transformacji od Petrochemii Płock SA i CPN SA do PKN ORLEN.

PKN ORLEN to lider nie tylko polskiej gospodarki, ale także branży rafineryjno-petrochemicznej w regionie, wiodący producent i dystrybutor produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Nasze produkty poddajemy kontroli od etapu produkcji po dystrybucję, gdyż nadrzędnym celem, jaki sobie stawiamy, jest najwyższa jakość wytwarzanych produktów i świadczonych usług.

Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Na stacjach oferujemy klientom produkty i usługi najwyższej jakości. Zapleczem sieci detalicznej PKN ORLEN jest efektywna infrastruktura logistyczna, z sieci terminali paliw własnych i obcych, podziemnych magazynów kawernowych oraz rurociągów dalekosiężnych.

Czy wiesz że ...

    W 2009 roku PKN ORLEN obchodził jubileusz 10-lecia istnienia, 65-lecia powstania CPN SA i 50-lecia powstania Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, z połączenia których został utworzony.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa Kapitałowa ORLEN liczyła 125 spółek. W Grupie były 82 spółki zależne (36 bezpośrednio zależnych, 46 pośrednio zależnych), 58 podmiotów bezpośrednio powiązanych, 67 podmiotów pośrednio powiązanych, w tym 3 przedsięwzięcia joint venture (2 bezpośrednio powiązane, 1 pośrednio powiązane).

PKN ORLEN jest dziś polskim synonimem światowej klasy produktów i modelowego ekspansywnego przedsiębiorstwa, firmy działającej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki i ładu korporacyjnego oraz pełnej transparentności. Troszczącej się o rozwój swoich pracowników i dbającej o środowisko naturalne. Koncern dąży do zachowania właściwych proporcji pomiędzy ekonomią, otaczającym środowiskiem oraz potrzebami ludzi. Konsekwentnie, poprzez efektywne inwestycje krajowe i zagraniczne, PKN ORLEN wszedł do grona liderów kontynentu – firm stanowiących znakomite wizytówki swoich krajów.

Wybrane dane finansowe

1) Wybrane dane finansowe dotyczą PKN ORLEN za dany rok zakończony 31 grudnia.
2) ChZT – chemiczne zapotrzebowanie na tlen.
3) Kwota zawiera opłaty za przydział uprawnień emisji CO2.


Marki Grupy ORLEN